Kredyty hipoteczne w czasie epidemii

Drodzy Klienci!

Wielu z Was dzwoni do nas i zastanawia się nad złożeniem wniosku w obecnym czasie.
Pojawiają się pytania:

  • Czy banki udzielają kredytów?
  • Czy dostanę kredyt prowadząc działalność gospodarczą?
  • Co z wkładem własnym?

Spieszę z odpowiedzią!
Warunki na rynku kredytów hipotecznych nie są sprzyjające, co nie oznacza wcale, że uzyskanie kredytu w obecnym czasie jest niemożliwe. Banki zachowują się różnie w obliczu epidemii – jedne zwiększają wymagany wkład własny (jak PKO BP – od 1 kwietnia do 20%, czy ING do 30%), inne podnoszą marżę, a jeszcze inne ograniczają kredyty dla niektórych branż – tych najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń w dobie epidemii.

Klienci prowadzący działalność gospodarczą w branżach, których ryzyko aktualnie oceniane jest jako niskie, np. wybrane z branż transportowych, rolniczych, produkcyjnych, obsługi nieruchomości czy dystrybucji, nie powinni mieć problemu z uzyskaniem kredytu.

Kto będzie miał problem z uzyskaniem kredytu w obecnym czasie?

  • Szeroko pojęta branża „beauty” (kosmetyczki, fryzjerzy, masażyści itp.).
  • Osoby zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie, i umowy na czas określony.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą w branżach ocenianych jako ryzykowne.

Klienci posiadający dochód z ww. źródeł dochodu będą mogli ubiegać się o produkty hipoteczne pod warunkiem posiadania innych źródeł dochodu, które mogą być uwzględnione w analizie zdolności kredytowej, bądź dołączenia współkredytobiorcy.

Zapraszam do kontaktu, każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia,
Kamila Ruszczak – tel. 693 557 583

Zestawienie branż z największymi spadkami aktywności

Sekcja PKD16-31 marcaod 1 kwietnia
Rolnictwo100%100%
Górnictwo i wydobycie60%60%
Przemysł55%55%
Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i gazu85%85%
Dostawy wody, gospodarka ściekami95%95%
Budownictwo70%70%
Handel hurtowy i detaliczny55%50%
Transport i gospdoarka magazynowa65%65%
Zakwaterowanie i gastronomia15%15%
Informacja i komunikacja95%95%
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe85%85%
Obsługa rynku nieruchomości30%30%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna95%95%
Usługi administrowania i działalność wspierająca50%50%
Administracja publiczna100%100%
Edukacja75%75%
Opieka zdrowotna100%100%
Kultura, rozrywka i rekreacja5%5%
Pozostałe usługi40%35%
Aktywność gospodarstw domowych35%35%

Uwagi do tabeli:

  • 16–31 marca – pierwsze daleko idące ograniczenia w celu przeciwdziałania epidemii, zamknięcie placówek edukacyjnych.
  • od 1 kwietnia – wprowadzenie limitu osób w sklepach, zamknięcie marketów budowlanych w weekendy (−5 pkt. proc. handel), zamknięcie punktów usługowych (salony kosmetyczne, fryzjerskie: −5 pkt. proc. inne usługi).

Źródło tabeli: ISBnews

Image by Alexander Stein from Pixabay

Dodaj komentarz